เงื่อนไข(Registration Agreement Terms)

In order to proceed, you must agree to the following:

สมัครสมาชิก(Register) Rule2-21. ท่านไม่เคยสมัครเว็บบอร์ดแห่งนี้มาก่อน: ในกรณีที่ท่านเคยสมัครและมี ID ในเว็บบอร์ดนี้มาก่อนแล้ว แต่ลืมพาสเวิร์ด ให้ทำการติดต่อผู้ดูแลได้ที่ห้องสนทนา และจะอนุโลมให้ผู้เล่น ซึ่งได้ขออนุญาติผู้ดูแลแล้วเท่านั้น - ในกรณีที่สมัครครั้งแรก กรุณาตั้งชื่อและนามสกุลของตัวละครของท่าน เป็นภาษาอังกฤษ เน้นความกระชับ สละสลวย และจำง่ายต่อตัวท่านเอง


2. ท่านไม่ได้เป็นผู้ดูแลเว็บบอร์ดแห่งอื่น: เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย เว็บบอร์ดเดอะลอสอีเดน ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้ดูแลของเว็บบอร์ดอื่น มาสมัครเข้าเป็นสมาชิก และมิให้ผู้ดูแลของเว็บบอร์ดเดอะลอสอีเดน สมัครหรือเข้าร่วมเว็บบอร์ดอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ดูแล มีผลตั้งแต่วันที่ 08/08/16 เป็นต้นไปอย่างเป็นทางการ


3. ท่านยอมรับว่าผู้ดูแลมีอำนาจดังนี้: ในการอ่าน, ลบ หรือแก้ไขทุกข้อความ และพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่อข้อความที่ท่านได้แสดงความคิดเห็น และในกรณีที่ท่านกระทำความผิดร้ายแรง หรือได้ถูกตักเตือนหลายครั้งแล้ว ผู้ดูแลสามารถทำการแบน หรือลบ ID ของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล้วงหน้า


4. การละเมิดสิทธิ์-คัดลอก: ทั้งนี้ครอบคลุมถึง การคัดลอก-ดัดแปลงระบบ, โค้ด, รูปภาพ, ข้อความใดๆก็ตาม ที่อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์เดอะลอสอีเดนแห่งนี้ ทั้งตั้งใจและมิได้ตั้งใจก็ดี หรือในกรณีที่พบความพยายามในการส่อง เจาะข้อมูลภายใน หรือการกระทำลับๆล่อๆอื่นๆ ทางผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ในการแบน หรือลบ ID ของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล้วงหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้น ท่านจะต้องไม่แอบอ้าง ใช้ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน (กรุณาลง Credit ตามความเหมาะสม)


5. การโพสต์ข้อความเชิงโฆษณา-พาณิชย์: ทั้งนี้ครอบคลุมถึง การโฆษณาสินค้า บริการใดๆ หรือเว็บไซต์ใดๆก็ตาม ที่ไม่มีความเกี่ยวโยง และได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลเว็บไซต์เดอะลอสอีเดน หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ดูแล


6. ปั๊มโพสต์/เลเวล: การปั๊มโพสต์ในทีนี้หมายถึง การโพสต์ติดต่อกันหลายๆโพสต์ หรือโพสต์เนื้อหาติดๆกันในโพสต์เดียว มีเจตนาในการปั๊มเลเวล หรือเพื่อให้ครบตามจำนวนบรรทัด โดยเนื้อหาที่พิมพ์ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไร


7. ท่านตกลงว่าจะไม่โพสต์ข้อความที่เข้าข่าย: หยาบคาย, ลามก, ไม่แสดงความเคารพ, หมิ่นประมาท, จาบจ้วงสถาบัน, เป็นที่รังเกียจ, ขู่เข็ญ, ส่อไปในทางเพศ หรืออื่นๆที่ขัดต่อกฎหมาย. การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ท่านถูกหวงห้ามทันที และอย่างถาวร หมายเลข IP ของทุกโพสต์จะถูกบันทึกเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ท่านยินยอมให้ผู้ดูแลสิทธิ์ลบ, แก้ไข, ย้าย หรือปิดหัวข้อใดๆได้ตลอดเวลาที่สมควร ท่านยินยอมให้ข้อมูลทุกอย่างของท่านถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน ผู้ดูแลไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกเจาะข้อมูล แล้วนำไปสร้างความเดือดร้อนต่างๆ
หากท่านตกลงใจ สมัครสมาชิกที่ด้านล่างนี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับทุกเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้ว.

ในกรณีที่พบว่า ท่านละเมิดบทบัญญัติใดๆในข้างต้น ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


ยอมรับเงื่อนไข และฉันอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 13 ปี. I Agree to these terms and am over or exactly 13 years of age.

ไม่ยอมรับเงื่อนไข. I do not agree to these terms.