ถนนแอลีเธีย หน้าหลักเว็บไซต์ แผนที่รวม
รวมสารพัดเกร็ดการใช้ชีวิตในอีเดอเนีย วิธีการใช้บอร์ด จนถึงรายงานปัญหา ความขัดข้องฯลฯ โอนเงินให้ผู้เล่นคนอื่นๆ หรือทำบัญชีสำหรับร้านค้าของท่าน
หากท่านเก็บเงินได้พอสมควรแล้ว อาจจะถึงเวลาซื้อบ้าน ขยายห้องเก็บของ และสร้างกรงเลี้ยงสัตว์ แล้วล่ะ รับส่งวัสดุทั่วทั้งอีเดอเนีย:- ส่งวัสดุ ของขวัญ และสินค้าในร้านของท่าน
สำหรับรับซื้อข่าวสาร รูปเด็ดๆ คอลั่ม ลงหนังนิตยสาร และ พิจรณาหนังสือใหม่ๆลงตีพิมพ์
สถานที่ทำงานของสภาสูง และเดอี (ผู้เล่นทั่วไปไม่สามารถเข้าได้)