Shortcutเงื่อนไข(Registration Agreement Terms)

In order to proceed, you must agree to the following:

คุณยอมรับว่า Administrator และ moderator ของ forum นี้ มีสิทธิ์อ่าน, ลบ หรือแก้ไขทุกข้อความ. และ administrator, moderator หรือ webmaster ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความที่คุณได้แสดงความคิดเห็น (ยกเว้นว่าพวกเขาจะเป็นผู้โพสต์เอง).

คุณตกลงว่าจะไม่โพสต์ข้อความที่หยาบคาย, ลามก, ไม่แสดงความเคารพ, หมิ่นประมาท, เป็นที่รังเกียจ, ขู่เข็ญ, ส่อไปในทางเพศ หรืออื่นๆที่ขัดต่อกฎหมาย. การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้คุณถูกหวงห้ามทันที และอย่างถาวร (และผู้ให้บริการของคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนด้วย). หมายเลข IP ของทุกโพสต์จะถูกบันทึกเพื่อใช้เป็นหลักฐาน. คุณยินยอมให้ webmaster, administrator และ moderators ของ forum นี้มีสิทธิ์ลบ, แก้ไข, ย้าย หรือปิดหัวข้อใดๆได้ตลอดเวลาที่สมควร. คุณยินยอมให้ข้อมูลทุกอย่างของคุณถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล. ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ .Webmaster, administrator และ moderator ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกเจาะข้อมูล แล้วนำไปสร้างความเดือดร้อนต่างๆ.

Forum นี้ใช้ระบบ cookies เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ. Cookies เหล่านี้จะไม่มีข้อมูลที่คุณได้กรอกไว้เหมือนด้านบน; แต่เพื่อช่วยให้คุณใช้งานได้ง่ายขึ้น. E-mail จะถูกใช้เพื่อยืนยันข้อมูลการสมัครสมาชิกและ password ของคุณเท่านั้น (และใช้สำหรับส่ง password อันใหม่เมื่อคุณลืม password เก่า).

ถ้าคุณคลิกสมัครสมาชิกที่ด้านล่างนี้ ถือว่าคุณได้ยอมรับทุกเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้ว.


While the administrators and moderators of this forum will attempt to remove or edit any generally objectionable material as quickly as possible, it is impossible to review every message. Therefore you acknowledge that all posts made to these forums express the views and opinions of the author and not the administrators, moderators or webmaster (except for posts by these people) and hence will not be held liable.

You agree not to post any abusive, obscene, vulgar, slanderous, hateful, threatening, sexually-oriented or any other material that may violate any applicable laws. Doing so may lead to you being immediately and permanently banned (and your service provider being informed). The IP address of all posts is recorded to aid in enforcing these conditions. You agree that the webmaster, administrator and moderators of this forum have the right to remove, edit, move or close any topic at any time should they see fit. As a user you agree to any information you have entered above being stored in a database. While this information will not be disclosed to any third party without your consent the webmaster, administrator and moderators cannot be held responsible for any hacking attempt that may lead to the data being compromised.

This forum system uses cookies to store information on your local computer. These cookies do not contain any of the information you have entered above; they serve only to improve your viewing pleasure. The e-mail address is used only for confirming your registration details and password (and for sending new passwords should you forget your current one).

By clicking Register below you agree to be bound by these conditions.

สมัครสมาชิก(Register) Rule2-21. ท่านไม่เคยสมัครเว็บบอร์ดแห่งนี้มาก่อน: ในกรณีที่ท่านเคยสมัครและมี ID ในเว็บบอร์ดนี้มาก่อนแล้ว แต่ลืมพาสเวิร์ด ให้ทำการติดต่อผู้ดูแลได้ที่ห้องสนทนา และจะอนุโลมให้ผู้เล่น ซึ่งได้ขออนุญาติผู้ดูแลแล้วเท่านั้น - ในกรณีที่สมัครครั้งแรก กรุณาตั้งชื่อและนามสกุลของตัวละครของท่าน เป็นภาษาอังกฤษ เน้นความกระชับ สละสลวย และจำง่ายต่อตัวท่านเอง


2. ท่านไม่ได้เป็นผู้ดูแลเว็บบอร์ดแห่งอื่น: เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย เว็บบอร์ดเดอะลอสอีเดน ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้ดูแลของเว็บบอร์ดอื่น มาสมัครเข้าเป็นสมาชิก และมิให้ผู้ดูแลของเว็บบอร์ดเดอะลอสอีเดน สมัครหรือเข้าร่วมเว็บบอร์ดอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ดูแล มีผลตั้งแต่วันที่ 08/08/16 เป็นต้นไปอย่างเป็นทางการ


3. ท่านยอมรับว่าผู้ดูแลมีอำนาจดังนี้: ในการอ่าน, ลบ หรือแก้ไขทุกข้อความ และพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่อข้อความที่ท่านได้แสดงความคิดเห็น และในกรณีที่ท่านกระทำความผิดร้ายแรง หรือได้ถูกตักเตือนหลายครั้งแล้ว ผู้ดูแลสามารถทำการแบน หรือลบ ID ของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล้วงหน้า


4. การละเมิดสิทธิ์-คัดลอก: ทั้งนี้ครอบคลุมถึง การคัดลอก-ดัดแปลงระบบ, โค้ด, รูปภาพ, ข้อความใดๆก็ตาม ที่อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์เดอะลอสอีเดนแห่งนี้ ทั้งตั้งใจและมิได้ตั้งใจก็ดี หรือในกรณีที่พบความพยายามในการส่อง เจาะข้อมูลภายใน หรือการกระทำลับๆล่อๆอื่นๆ ทางผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ในการแบน หรือลบ ID ของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล้วงหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้น ท่านจะต้องไม่แอบอ้าง ใช้ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน (กรุณาลง Credit ตามความเหมาะสม)


5. การโพสต์ข้อความเชิงโฆษณา-พาณิชย์: ทั้งนี้ครอบคลุมถึง การโฆษณาสินค้า บริการใดๆ หรือเว็บไซต์ใดๆก็ตาม ที่ไม่มีความเกี่ยวโยง และได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลเว็บไซต์เดอะลอสอีเดน หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ดูแล


6. ปั๊มโพสต์/เลเวล: การปั๊มโพสต์ในทีนี้หมายถึง การโพสต์ติดต่อกันหลายๆโพสต์ หรือโพสต์เนื้อหาติดๆกันในโพสต์เดียว มีเจตนาในการปั๊มเลเวล หรือเพื่อให้ครบตามจำนวนบรรทัด โดยเนื้อหาที่พิมพ์ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไร


7. ท่านตกลงว่าจะไม่โพสต์ข้อความที่เข้าข่าย: หยาบคาย, ลามก, ไม่แสดงความเคารพ, หมิ่นประมาท, จาบจ้วงสถาบัน, เป็นที่รังเกียจ, ขู่เข็ญ, ส่อไปในทางเพศ หรืออื่นๆที่ขัดต่อกฎหมาย. การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ท่านถูกหวงห้ามทันที และอย่างถาวร หมายเลข IP ของทุกโพสต์จะถูกบันทึกเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ท่านยินยอมให้ผู้ดูแลสิทธิ์ลบ, แก้ไข, ย้าย หรือปิดหัวข้อใดๆได้ตลอดเวลาที่สมควร ท่านยินยอมให้ข้อมูลทุกอย่างของท่านถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน ผู้ดูแลไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกเจาะข้อมูล แล้วนำไปสร้างความเดือดร้อนต่างๆ
หากท่านตกลงใจ สมัครสมาชิกที่ด้านล่างนี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับทุกเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้ว.

ในกรณีที่พบว่า ท่านละเมิดบทบัญญัติใดๆในข้างต้น ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า